CYBERKIDS to oferta edukacji komputerowej adresowana do dzieci. Zajęcia odbywają się na kilku poziomach, stosownie do wieku, potrzeb edukacyjnych i możliwości uczniów.