Poziom brązowy przewidziany jest dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat i zaplanowany tak, by w formie zabawy w przyjaznej atmosferze osiągnąć jak najlepsze efekty edukacyjne. Celem zajęć jest kształtowanie podstawowych umiejętności, właściwych postaw i zachowań uczniów w pracy z komputerem, rozbudzanie dzieciach dociekliwości, kreatywności, umacnianie wiary we własne możliwości, poprawa koncentracji i systematyczności pracy. Mali uczniowie nauczą się wykorzystywać różne przybory programu malarskiego, tworzyć proste piktogramy, rysować i malować, zaznaczać wybrane rysunki, zmieniać ich wielkość, obracać je i powielać. Poznają możliwość korzystania z biblioteki gotowych ilustracji, nauczą się zmieniać kolory oraz wykorzystywać gotowe desenie.

Dzieciaki zapoznają się też z urządzeniami współpracującymi z komputerem takie jak monitor, klawiatura, myszka, głośniki, mikrofon, skaner i drukarka, nauczą się uruchamiać i zamykać programy, zapisywać i drukować swoje prace. Dodatkową atrakcją będzie rozwiązywanie zadań logicznych, nie tylko na komputerze.