Poziom złoty przewidziany jest dla dzieci od 9 do 11 lat. Celem zajęć jest uświadomienie praktycznej użyteczności informatyki, zapoznanie z zasadami etyki w pracy z komputerem oraz uwrażliwienie na bezpieczne korzystanie z Internetu.

Uczniowie przyswoją sobie sposoby modyfikowania tekstów jak wyrównywanie, zmianę stylu i koloru czcionki, ustalanie odstępów między wierszami, zmiany marginesów, sprawdzanie pisowni, dodawanie ilustracji czy tworzenie tabel, co będą mogli wykorzystywać do przygotowania listów, historyjek, ulotek czy raportów.
Nauczą się składać tekst i grafikę poprzez tworzenie ramek tekstowych i ramek rysunku, zmianę ich układu, tworzenie obramowania, obracanie tekstu czy wstawianie zdjęć, co umożliwi przygotowanie różnych materiałów reklamowych, gazetek lub elementów gry planszowej. W programie arkusza kalkulacyjnego uczniowie nauczą się wykonywać proste obliczenia arytmetyczne z wykorzystaniem danych z różnych zakresów komórek, nauczą się tworzyć i modyfikować wykresy.

Z zakresu multimediów uczniowie nauczą się tworzyć slajdy zawierające tekst, rysunki, zdjęcia, efekty dźwiękowe, muzykę, filmy, a także animować tekst i grafikę, tworzyć na slajdach miejsca aktywne, modyfikować tło, dodawać własny głos jako komentarz. Przygotowane pokazy będą mogły służyć m.in. do przekazania wrażeń z przeżywanych zdarzeń a także do przekazywania wiedzy. Uczniowie będą także regularnie korzystać z encyklopedii multimedialnych.

Uczniowie będą poznawać środowisko operacyjne, a szczególnie rolę systemu operacyjnego. Nauczą się m.in. zapisywać, kopiować i usuwać pliki, przemieszczać się między folderami, przełączać się między aplikacjami. Zapoznają się także z funkcjami różnych elementów komputera oraz towarzyszących urządzeń.

Z zakresu programowania, uczniowie będą się uczyć planowania strategii rozwiązywania problemów a także uczyć się będą pracy z wieloma żółwiami, definiowania procedur oraz definiowania pętli.

Z zakresu baz danych uczniowie nauczą się wprowadzać i usuwać dane, następnie porządkować je i odnajdywać określone informacje, które umożliwią analizę danych i wyciągnięcie wniosków.

Z zagadnień dotyczących Internetu uczniowie nauczą się otwierania stron internetowych z wykorzystaniem adresu URL, eksploracji Internetu z wykorzystaniem hipertekstu i innych hiperłączy a także komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej.