DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Chcielibyśmy przybliżyć Wam szczegóły dotyczące zakończenia bieżącego roku szkolnego oraz organizacji roku 2021/2022. W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy Was do kontaktu z biurem szkoły.

 

Formularz aktualizacji wyboru kursu w roku szkolnym 2021/2022 Pobierz plik pdf

 

KONTYNUACJA NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Uczniowie szkoły Perfekt, którzy kontynuują naukę w następnym roku szkolnym i chcą uczęszczać do wybranych przez siebie grup i lektorów, muszą wypełnić formularz aktualizacji wyboru kursu i złożyć go w biurze szkoły Perfekt lub przesłać na adres deklaracje@sjo-perfekt.pl do 25 czerwca 2021. Nie ma konieczności zawierania nowej umowy, gdyż umowy podpisywane są na czas nieokreślony. W JEDNYM FORMULARZU należy zaznaczyć wszystkie kursy, z których Uczeń chce korzystać w przyszłym roku szkolnym oraz z którego kursu chce zrezygnować. W przypadku rezygnacji z dotychczasowego kursu należy przy nim wpisać „REZYGNACJA”. Jeżeli formularz nie zostanie złożony, wówczas Uczeń będzie przydzielony na kursy zgodnie z formularzem z poprzedniego roku szkolnego.

Niezłożenie formularza nie oznacza rezygnacji z kursu w przyszłym roku szkolnym! Jeżeli Uczeń nie będzie kontynuował nauki, należy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy w biurze szkoły Perfekt lub mailowo na adres szkola@sjo-perfekt.pl.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Uczniów, którzy chcą zapisać się na kurs po raz pierwszy lub tych, którzy zrezygnowali wcześniej, a zdecydują się ponownie podjąć naukę w przyszłym roku szkolnym, należy zgłaszać osobiście w biurze szkoły Perfekt poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji zapisów oraz podpisanie nowej umowy. Formalności związane z zapisem na kurs można załatwić również drogą mailową, po uprzednim kontakcie z biurem i ustaleniu szczegółów.

UWAGA!

Jeżeli po złożeniu formularza aktualizacji i wyboru kursu lub deklaracji zapisów zdecydujecie Państwo zrezygnować z kontynuacji nauki, konieczne będzie poinformowanie naszego biura o rezygnacji przez osobę, która podpisała umowę. Rezygnację należy potwierdzić pisemnie lub mailowo przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zgłoszenie rezygnacji po rozpoczęciu zajęć danej grupy, będzie wiązało się z koniecznością pokrycia kosztu zrealizowanych już zajęć!

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W zależności od sytuacji w kraju zajęcia rozpoczną się albo stacjonarnie na terenie poszczególnych placówek, w których dotychczas prowadzone były kursy, albo w formie on-line w następujących terminach:

Dla Uczniów kontynuujących naukę:

  • w siedzibie Perfektu w Skarżysku
  • w SP nr 1, 5, 7, 8 i 13 w Skarżysku
  • w SP w Skarżysku-Kościelnym
  • w SP1 w Suchedniowie i Wysokiej
  • w SP2 w Szydłowcu
  • w SP27 w Kielcach - od 1 września 2021 (środa) - od 8 września 2021 (środa) - od 8 września 2021 (środa) - od 8 września 2021 (środa) - dnia 11 września 2021 (sobota) - od 8 września 2021 (środa)

Dla Uczniów rozpoczynających naukę w nowo tworzonych grupach:

  • w siedzibie Perfektu w Skarżysku
  • w innych placówkach - 9-11 września 2021 (czwartek-sobota) - o terminach poinformujemy Państwa telefonicznie

Uczniów uczęszczających do siedziby Perfektu oraz SP2 w Szydłowcu, prosimy o kontakt z biurem przed tymi terminami w celu uzyskania informacji na temat godziny rozpoczęcia pierwszych zajęć.

O terminach rozpoczęcia zajęć w SP 1, 5, 7, 8 i 13 w Skarżysku, SP w Skarżysku-Kościelnym, SP27 w Kielcach, SP w Wysokiej oraz SP1 w Suchedniowie poinformujemy Państwa telefonicznie!

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

We wrześniu 2021 zostaną zorganizowane spotkania dla rodziców Uczniów szkoły Perfekt. Na zebraniach tych podamy Państwu szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu kursów językowych w przyszłym roku szkolnym, jak również odpowiemy na Wasze pytania. Terminy tych spotkań będą podane w poszczególnych szkołach podstawowych w Skarżysku, Szydłowcu, Wysokiej, Kielcach, Suchedniowie oraz w siedzibie Perfektu w Skarżysku. Terminy te można będzie również uzyskać telefonicznie pod numerami podanymi w nagłówku pisma. Jeśli zajdzie taka potrzeba, spotkania będą zorganizowane on-line, a dane do logowania będą dostępne w biurze Perfektu, na stronie www.sjo-perfekt.pl oraz na www.facebook.com/sjoperfekt/.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W ostatnich dniach czerwca 2021 odbywają się egzaminy końcowe składające się z części ustnej i gramatycznej w formie ustnej. Harmonogramy egzaminów wysyłane są na maile Uczniów. Jeżeli któryś z terminów egzaminu nie będzie dla Ucznia dogodny, prosimy o kontakt z naszym biurem celem ustalenia innego terminu indywidualnego. W ostatnich dniach czerwca 2021, po egzaminach, odbędą się zakończenia roku szkolnego STACJONARNIE w budynku Perfektu oraz jednocześnie ON-LINE. Terminy zakończeń oraz linki i numery ID do zakończeń zostaną przesłane na maile Uczniów. W większości przypadków będą to te same dane do logowania, które obowiązywały w czasie zajęć on-line. Uczniowie mogą odebrać certyfikaty szkoły Perfekt z wynikami poszczególnych egzaminów oraz frekwencją w czasie zakończeń lub w biurze szkoły Perfekt oraz w Brykolandii po zakończeniach. Zakończenia w formie stacjonarnej będą zorganizowane również w SP2 w Szydłowcu w sobotę 26.06.2021.

DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Uczniowie tegorocznych klas pierwszych rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym 2021/2022 z nowych książek i ćwiczeniówek, które będą kontynuacją materiału wcześniejszego. Począwszy od klasy drugiej w materiale dydaktycznym pojawią się pierwsze elementy podstawowych zagadnień gramatycznych. Pragniemy przypomnieć, że zajęcia klas drugich odbywać się będą w blokach dwugodzinnych, a nie jednogodzinnych, jak to miało miejsce w klasie pierwszej.

NOWOCZESNA - MIESZANA FORMA KURSÓW

W przyszłym roku szkolnym szkoła Perfekt będzie nadal prowadziła zajęcia w formie mieszanej. Dzięki takiej formie każdy Uczeń, który nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w zajęciach, będzie mógł brać w nich udział on-line z dowolnego miejsca, w którym się będzie znajdował. Będzie to udogodnienie dla wszystkich, którzy z różnych ważnych powodów nie będą mogli osobiście pojawić się w danej placówce i dzięki czemu nie będą tracić żadnych zajęć.

Zajęcia prowadzone w formie mieszanej to zajęcia prowadzone stacjonarnie i on-line w tym samym czasie. Uczestnictwo w zajęciach on-line dla dzieci i młodzieży będzie jednak możliwe w przypadku choroby ucznia lub innych ważnych przyczyn, uniemożliwiających uczniowi dotarcie na zajęcia stacjonarne.

Będzie istniała również możliwość stałego uczestnictwa w zajęciach w formie on-line. Zarówno w przypadku regularnego korzystania z formy on-line, jak również w czasie zajęć mieszanych, Uczeń zobowiązany będzie dysponować odpowiednimi warunkami technicznymi do korzystania z takich zajęć tzn. sprawny Internet, sprawne urządzenie odbiorcze (komputer, laptop, tablet lub smartfon), kamerka (obowiązkowo) i dobrej jakości mikrofon! Problemy techniczne osób korzystających z zajęć mieszanych w wariancie on-line nie mogą wpływać negatywnie na jakość zajęć prowadzonych w wariancie stacjonarnym!

Zajęcia mieszane dostępne będą w siedzibie Perfektu, w Szydłowcu oraz Kielcach. Na terenie szkół podstawowych dostępność zajęć mieszanych będzie zależna od warunków technicznych w tych szkołach.

INTERAKTYWNE ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA DZIECI 4-9 LAT

Od przyszłego roku szkolnego wdrażamy nowy program nauczania języków angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. W tym celu przygotowujemy salę do zajęć interaktywnych polegających na nauczaniu dzieci poprzez zabawę na kolorowych dywanikach, z wykorzystaniem gier, zabaw, materiałów dydaktycznych, zabawek, interaktywnego podręcznika i filmików i bajek z Internetu. Do tego celu przygotowujemy interaktywny kolorowy podręcznik, w którym znajdą się wszystkie słówka, zwroty i niezbędne materiały dydaktyczne do zajęć. Podręcznik ten będzie zawierał kody QR, które pozwolą dzieciom odsłuchać wszystkie materiały nagrane przez naszych Native Speakerów. Filmiki i bajki internetowe będą odpowiednio zmodyfikowane, aby posłużyły do nauczania dzieci „żywego” języka w sposób, który dzieci zachęci do aktywnego udziału w zajęciach.

CENY KURSÓW

Ceny kursów są zależne od miejsca prowadzenia kursów ze względu na różne koszty prowadzenia zajęć w różnych placówkach. Najniższe ceny oferujemy w siedzibie Perfektu, a w pozostałych placówkach ceny są uzależnione głównie od kosztu najmu sal, który jest różny w poszczególnych miejscowościach. Jeżeli jednak w przyszłym roku szkolnym sytuacja znowu zmusi nas do prowadzenia zajęć on-line, wówczas wszystkich Uczniów będą obowiązywały niższe ceny ze Skarżyska.

Ceny są również zależne od promocji, z której korzysta Uczeń. Promocje i ich warunki zależne są od tego jak długo Uczeń korzysta nieprzerwanie z kursów w szkole Perfekt. Każdy nowy Uczeń nabywa prawo do promocyjnych cen kursów już od drugiego roku nauki. Szczegółowe wyjaśnienia zasad promocji można znaleźć w piśmie „Wyjaśnienia do cennika usług oraz zasad promocji i zniżek”. W razie wątpliwości co do rodzaju promocji przysługującej Uczniowi, prosimy o kontakt z biurem szkoły Perfekt.

Jeżeli Uczeń zdecyduje się na zajęcia wyłącznie w formie on-line, wówczas będzie mógł być dołączony do odpowiedniej grupy w Skarżysku i korzystać z cen obowiązujących w Skarżysku, czyli cen niższych niż ceny w filiach Perfektu poza Skarżyskiem.

Zniżki w roku szkolnym 2021/2022 Pobierz plik pdf

Wyjaśnienie do cennika obowiązującego w roku szkolnym 2021/2022 Pobierz plik pdf

Terminy i godziny otwarcia biura szkoły Perfekt oraz Brykolandii w czasie wakacji będą dostępne na www.sjo-perfekt.pl oraz na www.facebook.com/sjoperfekt/.