Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /widoki/Aktualnosci.phtml on line 36

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Chcielibyśmy przybliżyć Wam szczegóły dotyczące zakończenia bieżącego roku szkolnego oraz organizacji roku 2020/2021. W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy Was do kontaktu z biurem szkoły.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W ostatnich dniach czerwca 2020 odbywają się egzaminy końcowe składające się z części ustnej i gramatycznej „pisemnej”. Harmonogramy egzaminów wysyłane są na maile uczniów. Jeżeli któryś z terminów egzaminu nie będzie dla Ucznia dogodny, prosimy o kontakt z naszym biurem celem ustalenia innego terminu indywidualnego. W ostatnich dniach czerwca 2020, po egzaminach, odbędą się zakończenia roku szkolnego w formie on-line. Terminy zakończeń oraz linki i numery ID do zakończeń zostaną przesłane na maile uczniów. W większości przypadków będą to te same dane do logowania, które obowiązywały w czasie zajęć on-line. Uczniowie mogą odebrać certyfikaty szkoły Perfekt z wynikami poszczególnych egzaminów oraz frekwencją w biurze szkoły Perfekt oraz w Brykolandii po zakończeniach.

KONTYNUACJA NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Uczniowie szkoły Perfekt, którzy kontynuują naukę w następnym roku szkolnym i chcą uczęszczać do wybranych przez siebie grup i lektorów, muszą wypełnić formularz aktualizacji wyboru kursu i złożyć go w biurze szkoły Perfekt lub przesłać na adres deklaracje@sjo-perfekt.pl do 10 lipca 2020. Nie ma konieczności zawierania nowej umowy, gdyż umowy podpisywane są na czas nieokreślony. W tylko jednym formularzu należy zaznaczyć wszystkie kursy, z których uczeń chce korzystać w przyszłym roku szkolnym oraz z którego kursu chce zrezygnować. W przypadku rezygnacji z dotychczasowego kursu należy przy nim wpisać „REZYGNACJA”. Jeżeli formularz nie zostanie złożony, wówczas uczeń będzie przydzielony na kursy zgodnie z formularzem z poprzedniego roku szkolnego.

Niezłożenie formularza nie oznacza rezygnacji z kursu w przyszłym roku szkolnym! Jeżeli uczeń nie będzie kontynuował nauki, należy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy w biurze szkoły Perfekt lub mailowo na adres szkola@sjo-perfekt.pl.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Uczniów, którzy chcą zapisać się na kurs po raz pierwszy lub tych, którzy zrezygnowali wcześniej, a zdecydują się ponownie podjąć naukę w przyszłym roku szkolnym, należy zgłaszać osobiście w biurze szkoły Perfekt poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji zapisów oraz podpisanie nowej umowy. Formalności związane z zapisem na kurs można załatwić również drogą mailową, po uprzednim kontakcie z biurem i ustaleniu szczegółów.

UWAGA!

Jeżeli po złożeniu formularza aktualizacji i wyboru kursu lub deklaracji zapisów zdecydujecie Państwo zrezygnować z kontynuacji nauki, konieczne będzie poinformowanie naszego biura o rezygnacji przez osobę, która podpisała umowę. Rezygnację należy potwierdzić pisemnie lub mailowo przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zgłoszenie rezygnacji po rozpoczęciu zajęć danej grupy, będzie wiązało się z koniecznością pokrycia kosztu zrealizowanych już zajęć!

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W zależności od sytuacji w kraju zajęcia rozpoczną się albo na terenie poszczególnych placówek, w których dotychczas prowadzone były kursy, albo w formie on-line w następujących terminach:

Dla uczniów kontynuujących naukę:

  • w siedzibie Perfektu w Skarżysku - od 1 września 2020
  • w SP nr 1, 5, 7, 8 i 13 w Skarżysku - od 8 września 2020
  • w SP w Skarżysku-Kościelnym - od 8 września 2020
  • w SP1 w Suchedniowie i Wysokiej - od 8 września 2020
  • w SP2 w Szydłowcu - dnia 12 września 2020 (sobota)
  • w SP27 w Kielcach - od 15 września 2020 (wtorek)

Dla uczniów rozpoczynających naukę w nowo tworzonych grupach:

  • w siedzibie Perfektu w Skarżysku - 10-12 września 2020 (czwartek-sobota)
  • w innych placówkach - o terminach poinformujemy Państwa telefonicznie

Uczniów uczęszczających do siedziby Perfektu oraz SP2 w Szydłowcu, prosimy o kontakt z biurem przed tymi terminami w celu uzyskania informacji na temat godziny rozpoczęcia pierwszych zajęć.

O terminach rozpoczęcia zajęć w SP 1, 5, 7, 8 i 13 w Skarżysku, SP w Skarżysku-Kościelnym, SP27 w Kielcach, SP w Wysokiej oraz SP1 w Suchedniowie poinformujemy Państwa telefonicznie!

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

We wrześniu 2020 zostaną zorganizowane spotkania dla rodziców Uczniów szkoły Perfekt. Na zebraniach tych podamy Państwu szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu kursów językowych w przyszłym roku szkolnym, jak również odpowiemy na Wasze pytania. Terminy tych spotkań będą podane w poszczególnych szkołach podstawowych w Skarżysku, Szydłowcu, Wysokiej, Kielcach, Suchedniowie oraz w siedzibie Perfektu w Skarżysku. Terminy te można będzie również uzyskać telefonicznie pod numerami podanymi w nagłówku pisma. Jeśli zajdzie taka potrzeba, spotkania będą zorganizowane on-line, a dane do logowania będą dostępne w biurze Perfektu, na stronie www.sjo-perfekt.pl oraz na www.facebook.com/sjoperfekt/.

DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Uczniowie tegorocznych klas pierwszych rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym 2020/2021 z nowych książek i ćwiczeniówek, które będą kontynuacją materiału wcześniejszego. Począwszy od klasy drugiej w materiale dydaktycznym pojawią się pierwsze elementy podstawowych zagadnień gramatycznych. Pragniemy przypomnieć, że zajęcia klas drugich odbywać się będą w blokach dwugodzinnych, a nie jednogodzinnych, jak to miało miejsce w klasie pierwszej.

NOWOCZESNA FORMA KURSÓW

Od przyszłego roku szkolnego, bez względu na miejsce prowadzenia kursów, szkoła Perfekt będzie prowadziła zajęcia w formie mieszanej. Oznacza to, że zajęcia będą prowadzone na terenie poszczególnych placówek z osobistym udziałem Uczniów oraz możliwością uczestniczenia w tych samych zajęciach on-line. Dzięki takiej formie każdy Uczeń, który nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w zajęciach, będzie mógł brać w nich udział z dowolnego miejsca, w którym się będzie znajdował. Będzie to udogodnienie dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie będą mogli osobiście pojawić się w danej placówce i dzięki czemu nie będą tracić żadnych zajęć.

CENY KURSÓW

Ceny kursów są zależne od miejsca prowadzenia kursów. Najniższe ceny oferujemy w siedzibie Perfektu oraz szkołach podstawowych w Skarżysku. W pozostałych placówkach ceny są wyższe ze względu na wyższy koszt najmu sal, który jest różny w poszczególnych miejscowościach. Jeżeli jednak w przyszłym roku szkolnym sytuacja zmusi nas do prowadzenia zajęć on-line, wówczas wszystkich Uczniów będą obowiązywały niższe ceny ze Skarżyska.

Ceny są również zależne od promocji, z której korzysta Uczeń. Promocje i ich warunki zależne są od tego jak długo Uczeń korzysta nieprzerwanie z kursów w szkole Perfekt. Każdy nowy Uczeń nabywa prawo do promocyjnych cen kursów już od drugiego roku nauki. Szczegółowe wyjaśnienia zasad promocji można znaleźć w piśmie „Wyjaśnienia do cennika usług oraz zasad promocji i zniżek”. W razie wątpliwości co do rodzaju promocji przysługującej Uczniowi, prosimy o kontakt z biurem szkoły Perfekt.

Jeżeli Uczeń zdecyduje się na zajęcia wyłącznie w formie on-line, wówczas będzie mógł być dołączony do odpowiedniej grupy w Skarżysku i korzystać z cen obowiązujących w Skarżysku, czyli cen niższych niż ceny w filiach Perfektu poza Skarżyskiem.

Terminy i godziny otwarcia biura szkoły Perfekt oraz Brykolandii w czasie wakacji będą dostępne na www.sjo-perfekt.pl oraz na www.facebook.com/sjoperfekt/.

 

Formularz aktualizacji wyboru kursu w roku szkolnym 2020/2021 Pobierz plik pdf

Informacje organizacyjne Pobierz plik pdf

Wyjaśnienia do cennika 2020/2021 Pobierz plik pdf