Mając na celu zwiększenie efektywności nauczania szkoła oferuje swoim słuchaczom szereg bezpłatnych zajęć dodatkowych. Nie tylko podnoszą one skuteczność zapamiętania i utrwalenia poznanego na zajęciach materiału, ale też wyrabiają nawyk systematycznej pracy nad językiem.

 
Najbliższe terminy:
 
 

Przypominamy, że aby skorzystać z wymienionych zajęć należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z biurem szkoły.