Uprzejmie informujemy, że pierwsze zajęcia uczniów kontynuujących naukę w siedzibie Perfektu odbędą się w dniach 6-9 września 2017 (środa-sobota). Terminy tych zajęć będą dostępne od 4 września 2017 (poniedziałek). 

Grupy nowotworzone rozpoczną zajęcia w siedzibie Perfektu w dniach 14-16 września 2017 (czwartek-sobota). Terminy zajęć tych grup będą dostępne 13 września 2017 (środa).
 
W filii Perfektu w Szydłowcu wszystkie grupy rozpoczną naukę 16 września 2017 (sobota). Godziny zajęć tych grup będą dostępne 15 września 2017 (piątek). W dniu 13 września 2017 (środa) o godz. 16.30, na stołówce Zespołu Szkół w Szydłowcu, odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zapisami do filii Perfektu w Szydłowcu.
 
W filiach Perfektu w PSP1 i PSP3 w Suchedniowie wszystkie grupy rozpoczną naukę po 18 września 2017 (poniedziałek). Terminy zajęć tych grup będą dostępne 18 września 2017 (poniedziałek).
 
Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z naszym biurem celem uzyskania dokładnego terminu pierwszych zajęć w wyżej podanych placówkach. Telefony kontaktowe:
1) biuro szkoły 509-417-303 w godz. 13.00-20.45
2) właściciele szkoły 41 2511-414 w godz. 10.00-16.00 i 20.00-22.00
3) Brykolandia 792-861-111 w godz. 13.30-19.30

UWAGA: Numer telefonu Brykolandii będzie udostępniony jako dodatkowy numer kontaktowy szkoły Perfekt tylko w dniach 4, 5, 13 i 15 września 2017, tylko w celu uzyskania informacji o terminach pierwszych zajęć!
 
Zajęcia wszystkich grup prowadzonych na terenie Szkół Podstawowych nr 1, 2, 5, 7, 8, 9 i 13 w Skarżysku, PSP w Wysokiej oraz SP w Lipowym Polu rozpoczną się po 25 września 2017 (poniedziałek).
Na terenie niektórych szkół odbędą się spotkaniach informacyjne w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach. Terminy pierwszych zajęć poszczególnych grup zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich szkół lub też informacja ta będzie przekazana rodzicom telefonicznie.
 

UWAGA: Terminy pierwszych zajęć nie są terminami stałymi!