CPE jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego. Sprawdza znajomość języka na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przygotowanie do niego wymaga około 1200 godzin intensywnej nauki. Wymaga bardzo obszernej znajomości słownictwa, perfekcyjnej znajomości gramatyki i umiejętności rozróżniania niuansów językowych, a więc biegłości na poziomie rodzimego użytkownika języka angielskiego.
CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej oraz uznawany przez MEN jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników ministerstwa, przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz przekwalifikowujących się nauczycieli. Jest też szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie. Spełnia wymagania językowe stawiane przez większość anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.