Goethe-Zertifikat C1 jest egzaminem na poziomie zaawansowanym C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przygotowanie do niego wymaga około 1000 godzin intensywnej nauki. Potwierdza on umiejętność swobodnego komunikowania się zarówno w piśmie jak i w mowie oraz płynnego wyrażanie swoich poglądów w życiu prywatnym oraz zawodowym.
Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy, którzy ukończyli 16 lat. Zastępuje on dotychczasowy egzamin Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), stawia jednakże przed zdającymi wyższe wymogi językowe.
Certyfikat Goethe-Zertifikat C1 jest znany i doceniany przez pracodawców w bardzo wielu krajach. Zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na niektórych uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech.