Jako jedyna szkoła językowa w Polsce postawiliśmy sobie ambitny cel opracowania własnych podręczników, pomocy dydaktycznych i programów nauczania. Naszym celem było stworzenie materiałów, które dzięki starannemu, przejrzystemu opracowaniu uwzględniłyby potrzeby i trudności naszych Słuchaczy. Aby to osiągnąć wprowadziliśmy:

Opracowane przez nas podręczniki przeznaczone są nie tylko dla osób uczących się języka w grupie lub na lekcjach „one to one” pod kierunkiem lektora. Mogą one również stanowić kompendium wiedzy dla osób pracujących nad językiem samodzielnie oraz takich, które mają braki w rozumieniu wielu słów i problemów gramatyczno - leksykalnych.
W przeciwieństwie do innych pozycji, które można znaleźć na rynku, nasze podręczniki wyjaśniają gramatykę języka obcego po polsku, co jest istotne zwłaszcza dla słuchaczy początkujących czy średnio-zaawansowanych. Zawierają one wiele przykładów i kontrastowych zestawień zwrotów i sformułowań typowych dla języka obcego, a dla nas Polaków trudnych i często mylonych. Nie tylko tłumaczą, zestawiają i zachęcają do systematycznej pracy nad językiem, ale też uczą jak przełamać barierę językową, zapomnieć o lęku przed własną niedoskonałością i wreszcie jak mieć satysfakcję ze swoich osiągnięć.